Lithuanian

Jūsų Asamblėja

Committee for the Environment
Committee foe Education and Learning
Committee for Agriculture
 
Committee for Health, Social Services and Public Safety
Committee for Social Development
    Commonwealth Day

Dirbame jums

Asamblėja...

yra decentralizuota Šiaurės Airijos vyriausybė. Ji turi galios priimti įstatymus daugelyje sričių, įskaitant aprūpinimą būstu, darbą, švietimą, sveikatos apsaugą, žemės ūkį ir aplinkos apsaugą. Susirinkimai vyksta Parlamento pastatuose, Belfaste.

Įstatymų leidimo teises turinčios Asamblėjos nariai (Angl.k. Members of the Legislative Assembly – MLAs)...

yra renkami Šiaurės Airijos žmonių. Iš viso yra 108 MLAs, po 6 narius iš kiekvienos Šiaurės Airijos rinkimų apygardos, kurių yra 18. Rinkimai į Asamblėją vyksta kas keturi metai.

MLA vaidmuo apima įstatymų leidybą ir ministrų bei jų vyriausybinių departamentų darbo tikrinimą.

Plenariniai posėdžiai...

yra Asamblėjos visuotiniai susirinkimai Asamblėjos Rūmuose. Čia MLAs svarsto problemas, kurios rūpi Šiaurės Airijos žmonėms, ir priima įstatymus. Plenariniai posėdžiai vyksta pirmadieniais ir antradieniais. Jie yra tiesiogiai transliuojami internetu iš Asamblėjos tinklalapio. Jūs galite stebėti plenarinį posėdį iš Viešosios Galerijos, pro kurios langus matosi Rūmai.

Plenary Session

Asamblėjos komitetai...

yra 11-kos narių (MLAs) darbo grupės. Kiekvienas komitetas specializuojasi tam tikroje darbo srityje. Jie tiria siūlomus naujus įstatymus, peržiūri ministrų bei jų departamentų darbą ir nagrinėja problemas, susijusias su Asamblėjos darbu.

Nuo 2007m. Asamblėjos komitetai susitiko su šimtais žmonių ir apsvarstė daug įvairių problemų, kurios liečia Šiaurės Airijos žmones. Tai yra su sveikata susijusios problemos, mokesčiai už vandenį, perkėlimo į kitą mokyklą testai, elektros energijos kainos, saugumas keliuose ir gyvenamo būsto įsigijimas.

Komitetai paprastai susitinka antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Jūs kviečiami atvykti į komiteto susirinkimą paklausyti MLAs diskusijų.

Parlamento pastatai...

yra atviri visuomenei nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00val. iki 16:00val. Susitarę su MLA arba su mūsų švietimo tarnyba, jūs galite apžiūrėti šitą įspūdingą pastatą.

Jūsų Asamblėja...

suteikia lankymų programą mokykloms ir grupėms, kurios nori sužinoti daugiau apie Šiaurės Airijos Asamblėją. Ji taip pat parūpina švietimo resursų, siekdama padėti mokymui ir mokymuisi.

Taip pat parengta visuomenės informavimo programa, pagal kurią aplankomos vietinės bendruomenės ir platinama informacija apie Asamblėją.

School Visit

Dirbame jums

Ar norite sužinoti daugiau apie Šiaurės Airijos Asamblėją?

  • Atsiverskite tinklalapį
    www.niassembly.gov.uk
  • Paskambinkite ar parašykite elektroninį laišką, jei norite ko nors paklausti
  • Aplankykite Asamblėją per plenarinį posėdį pirmadienį ar antradienį
  • Dalyvaukite komiteto susirinkime Parlamento pastatuose arba savo vietiniame rajone
  • Susisiekite su MLA ir paprašykite apsilankyti pastate
  • Aplankykite Parlamento pastatus (nuo pirmadienio iki penktadienio) ir pasigrožėkite Didžiąja Sale bei užeikite į dovanų parduotuvę.
Parliament Buildings

Public Information Office
Northern Ireland Assembly
Parliament Buildings
Belfast, BT4 3XX

T: 028 9052 1333
F: 028 9052 1966
E: info@niassembly.gov.uk
W: www.niassembly.gov.uk

Jei turite klausimų apie
Šiaurės Airijos Asamblėją, susisiekite su
mūsų Viešuoju Informacijos Skyriumi.

Dirbame jums

Lithuanian Translation

Find MLAs

tools-map.png

Locate MLAs

Search

News and Media Centre

tools-media.png

Read press releases, watch live and archived video

Find out more

Follow the Assembly

tools-social.png

Keep up-to-date with the Assembly

Find out more